Nhám tờ - KA161

Nội Dung Chi Tiết

 

- Độ bền tốt hơn KA162

- Đánh bóng bề mặt và cạnh

- Tay làm việc

- Gỗ / Kim loại / Sơn mài / Vecni

 

 
 Sản Phẩm Tương Tự