Nhám tờ - KA169

Nội Dung Chi Tiết

 

- Độ bền

- Đánh bóng bề mặt và cạnh

- Có công việc thủ công / dây đai

- Gỗ / Kim loại / Sơn mài / Vecni

 

 
 Sản Phẩm Tương Tự