Nhám tờ AC768

Nội Dung Chi Tiết

 

-  Cao Lực mài

-  Độ bám dính mài mòn mạnh

-  Chất nền không thấm nước

-  Ướt/Sử dụng khô

-  Sơn/lót/nhựa dẻo

 

 
 Sản Phẩm Tương Tự