Thông báo nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 năm 2023

Thông báo nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 năm 2023, lịch nghỉ và làm việc trở lại Công Ty TNHH Đầu Tư TM Dịch vụ Đan Anh.