Bơm Nước Áp Thấp

Bơm nước điện thả chìm là thiết bị tưới tiêu hiện đại được dùng trong sản xuất, nông nghiệp, thủy lợi, phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước thải, đài phun nước nghệ thuật và sinh hoạt dân dụng.