Nhám cuộn GC343W Deerfos

Nội Dung Chi Tiết

 

- Sản phẩm ngăn chặn bẫy / chống tĩnh điện

- Khả năng mài và hoàn thiện tuyệt vời

- Ván dăm / Ván Wafer / Ván MDF / Ván sợi khoáng / Sơn / Da / Dệt / Nhựa

 

 
 Sản Phẩm Tương Tự