Nhám cuộn XA177 Deerfos

Nội Dung Chi Tiết

- Xử lý tĩnh điện
- Đánh bóng bề mặt và cạnh
- Sử dụng kỷ niệm (Mài / Đánh bóng / Hoàn thiện)
- Đánh bóng khô
- Gỗ / Veneer / Nhựa / Kim loại chung / Thép không gỉ / Thép cacbon