Nhám film Prizma Disc (SC032) DEERFOS

Nội Dung Chi Tiết
Ứng Dụng

Tính năng

 • Chống tắc nghẽn

Mẫu sản phẩm

 • Vòng móc

 • Keo 2 mặt

 • Nhám không lỗ

Grit Sizes

 •  

  16

 •  

  24

 •  

  36

 •  

  40

 •  

  50

 •  

  60

 •  

  80

 •  

  100

 •  

  120

 •  

  150

 •  

  180

 •  

  220

 •  

  240

 •  

  280

 •  

  320

 •  

  360

 •  

  400

 •  

  500

 •  

  600

 •  

  800

 •  

  1000

 •  

  1200

 •  

  1500

 •  

  2000

 •  

  2500

 •  

  3000

 : Available on special demands only (Order-based production)