Nhám vòng YC343

Nội Dung Chi Tiết

 

- Chất nền có độ bền cao

- Rear xử lý chống trượt

- Xử lý ngăn ngừa biến dạng thân vỏ

- Particle Board / Wafer Board / Laminate / Mineral Fiber Board / MDF Board / Veneer

 

 
 Sản Phẩm Tương Tự