PC340 (W)

Nội Dung Chi Tiết

 

- Độ bền cao

- Tuyệt vời để xử lý dây đai phân đoạn (PC340W)

- Ván dăm / Ván Wafer / Ván MDF / Ván cứng / Ván sợi khoáng

 

 
 Sản Phẩm Tương Tự