Vải nhám JC122 Deerfos cát đen

Nội Dung Chi Tiết

 

- Độ bền

- Rear chống  - điều trị trượt

- Độ bền cao 

- Hợp kim gang / hợp kim đồng / hợp kim titan / thủy tinh / kim loại màu 

 

 
 Sản Phẩm Tương Tự