Vải nhám PA343 (W)

Nội Dung Chi Tiết

 

- Xử lý chống biến dạng

- Đánh bóng bề mặt

- Đánh bóng khô và khô

- Gỗ cứng / Gỗ mềm / Ván sợi khoáng / Veneer / Laminate

 

 
 Sản Phẩm Tương Tự