Vải nhám PC221 Deerfos

Nội Dung Chi Tiết

 

- Xử lý để ngăn ngừa biến dạng sản phẩm trong quá trình đánh bóng ướt

- Đối với sự cố của rèn và đúc

 -Sử dụng khô và lạnh

- Tấm tấm / kính / sơn / đánh bóng tấm titan / bê tông / kim loại màu / đúc đồng thau / gỗ cứng / gốm

 

 
 Sản Phẩm Tương Tự