Vải nhám XA177 Deerfos cát đỏ

Nội Dung Chi Tiết

 

- Xử lý tĩnh điện

- Đánh bóng bề mặt và cạnh

- Sử dụng kỷ niệm (Mài / Đánh bóng / Hoàn thiện)

- Đánh bóng khô

- Gỗ / Veneer / Nhựa / Kim loại chung / Thép không gỉ / Thép cacbon

 

 
 Sản Phẩm Tương Tự