Vải nhám XA517 Deerfos

Nội Dung Chi Tiết

 

- Đánh bóng bề mặt và cạnh

- Đánh bóng khô và khô

- Gỗ cứng (gỗ cứng) / thép không gỉ / thép cacbon

 

 
 Sản Phẩm Tương Tự